Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3

REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

pokój nr 15

tel. 89 521 12 79 / 89

faks 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

  • oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym od 3,35% do 12,75% przy czym dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą od 6,75%
  • 300.000 zł - maksymalna kwota pożyczki
  • 1.000.000 zł - maksymalna kwota zaangażowania wobec jednego podmiotu
  • 7 lat - maksymalny okres finansowania

Informacje nt. pożyczek, formularze wymaganych dokumentów oraz pomoc w ich wypełnieniu można otrzymać w siedzibie RFP.

Warunkiem udzielenia/wypłaty pożyczki jest dostępność środków na rachunku bankowym Agencji w ramach dofinansowań przyznanych Agencji.Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako Pośrednik Finansowy w oparciu o zawarte z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy:

- Umowę Operacyjną – Pożyczka Globalna nr 1/PG/POPW/2012/16 z dnia 28.11.2013 r. (PO RPW Pożyczka Globalna (1))

- Umowę Operacyjną – Pożyczka Globalna nr 2/PG/POPW/2013/11 z dnia 18.07.2014 r. (PO RPW Pożyczka Globalna (2))

realizuje projekt pn.Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działania I.2: Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

W ramach PO RPW Pożyczka Globalna (1) środki Pożyczki Globalnej w kw. 3 000 000 zł zostały rozdysponowane, natomiast w ramach PO RPW Pożyczka Globalna (2) pozostają do rozdysponowania środki Pożyczki Globalnej w kw. 7 200 000 zł.


KOMUNIKAT

WMARR S.A. w Olsztynie informuje, że w dniu 28 października 2014 r. łączna wartość złożonych wniosków w naborze wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działania I.2: Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 PRODUKT FINANSOWY - POŻYCZKA GLOBALNA, przekroczyła poziom środków przewidzianych w ramach PO RPW_POŻYCZKI GLOBALNEJ (2).

W związku z powyższym wstrzymany zostaje nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach PO RPW_POŻYCZKI GLOBALNEJ (2).


KOMUNIKAT

WMARR S.A. w Olsztynie informuje, że w dniu 16 września 2014 r. łączna wartość złożonych wniosków w naborze wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działania I.2: Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 PRODUKT FINANSOWY - POŻYCZKA GLOBALNA, przekroczyła poziom 150% środków przewidzianych w ramach PO RPW_POŻYCZKI GLOBALNEJ (2).

W związku z powyższym wstrzymany zostaje nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach PO RPW_POŻYCZKI GLOBALNEJ (2).


KOMUNIKAT

WMARR S.A. w Olsztynie informuje, że w dniu 20 marca 2014 r. łączna wartość złożonych wniosków w naborze wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działania I.2: Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 PRODUKT FINANSOWY - POŻYCZKA GLOBALNA, przekroczyła poziom 150% środków przewidzianych w ramach PO RPW_POŻYCZKI GLOBALNEJ (1).

W związku z powyższym wstrzymany zostaje nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach PO RPW_POŻYCZKI GLOBALNEJ (1).


"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - Lider Konsorcjum instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 realizuje projekty:

Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” (RPO 2)

Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” (RPO 1)

finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie pożyczki.

Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl